top of page
LOGO_Nadace_Motyl_zlute.png

Stejně tak jako v životě ani v podnikání
nejde jen přijímat a nic nevracet zpět.

Nadace manželů Hradilových

Stejně tak jako v životě, ani v podnikání nejde jen přijímat a nic nevracet nazpět. Jeden moudrý muž kdysi řekl, že kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe. I my jsme dlouho hledali způsob, jak podpořit ty, kteří v životě neměli tolik štěstí, nebo jen nedostali příležitost své myšlenky realizovat. Při společnosti LIPOELASTIC a.s. tak vznikl Nadační fond manželů Hradilových, který se nakonec rozhodl soustavně podporovat rozvoj dětí a mládeže do 15 let.

Proč právě děti? Pokud pracujete koncepčně, činíte všechny konkrétní kroky tak, aby byla vaše vize realizována. Jinými slovy myslíte na budoucnost. A budoucností lidské společnosti jsou děti. Pokud můžeme formovat jejich životní postoje a pozitivní hodnoty prostřednictvím věcí, které dělají rády, které je naplňují, je to vůbec ten nejlepší způsob, jak nadační prostředky využít.

Nadační fond manželů Hradilových vznikl na sklonku roku 2010 jako nadace společnosti LIPOELASTIC a.s. Byl to další krok ke společenské zodpovědnosti přesně podle filozofie, kterou majitelé společnosti LIPOELASTIC a.s. vyznávají. Podle jejich názoru by se firma vedle vytváření zisku měla angažovat ve prospěch společnosti, ve které podniká. Koncepčně a cíleně se LIPOELASTIC a.s. společenské odpovědnosti firem (CSR) věnuje od roku 2011. Mezi hlavní poslání patří ochrana dětí a mládeže, podpora jejich výchovy a růstu, podpora sportovních aktivit dětí a mládeže.

bottom of page